Mesafeli Satış Sözleşmesi


Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi
ANADOLUM DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLARİ A.Ş. ile müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.


Madde – 1

SÖZLEŞME KONUSU
Iş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun, Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 

Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ

ANADOLUM DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLARİ A.Ş.

Talatpaşa Blv., No73/A,  Alsancak, Konak / İzmir
.....................................................................
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: ANADOLUM DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLARİ A.Ş.  Firmasının e-ticaret mağazası www.profsaracogluizmir.com `a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
 

Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ
Mal / Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER


5.1 - ALICI, Madde 4`te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.


5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.


5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmasi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözlesmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.


5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarin alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapilan işlem elektronik posta araciligi ile ALICI`ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.


5.8- İş bu sözleşme, alıcı tarafindan elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçeklestirikdikten sonra) www.profsaracogluizmir.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.


Madde - 6
CAYMA HAKKI
Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI`ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olmasi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanaği örneği ile satiş faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasini takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI`nin kredi kartı hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI`ya aittir.

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI`nın veya SATICI`nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 


Copyright © 2016 Prof Saraçoğlu İzmir - Anadolum Doğal Sağlık Ürünleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır.